دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  مراحل اخذ کد اخلاقی

دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات برای اهداف آزمایشگاهی 

دستورالعمل اجرایی مراقبت و استفاده از حیوانات برای اهداف آزمایشگاهی 


- فرآیند اجرایی اخذ کد اخلاقی برای طرح‌های تحقیقاتی
 1. به تصویب رساندن طرح پیشنهاده (پایان‌نامه/ رساله دانشجویان) در ادارۀ تحصیلات تکمیلی یا پیشنهاد طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی در اداره امور پژوهشی
 2. تکمیل فرم طرح پیشنهادی تحقیق (جهت اخذ کد اخلاقی)
 3. امضای فرم طرح پیشنهادی تحقیق توسط مجری و همکار/ همکاران
 4. تهیه فرم جمع‌آوری اطلاعات در صورت وجود (در متن پرسشنامه‌ها، بایستی به منظور ایجاد نظم و یکنواختی، از متن مصوب کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز استفاده شود.)
 5. تکمیل برگه‌های (نخست و دوم) فرم رضایت آگاهانه
 6. امضای برگه‌های (نخست و دوم) رضایت آگاهانه توسط محقق و همکار/ همکاران
 7. پرینت 3 مورد از مقالات ارجاع داده شده در طرح پیشنهادی تحقیق
 8. ارسال مدارک ذیل توسط مجری به مدیر گروه مربوطه جهت تأیید
 • نامۀ تصویب طرح
 • برگه‌های طرح پیشنهادی تحقیق (با امضای محقق و همکار/ همکاران) + فایل پی دی اف آن
 • فرمهای رضایت آگاهانه (با امضای محقق و همکار/ همکاران)
 • فرم‌ جمع‌آوری اطلاعات (در صورت وجود)
 • رفرانس (3 مورد از مقالات ارجاع داده شده در طرح)
 • در صورتی که سوژه حیوانی باشد، فرم‌ مربوط به پروپوزال مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی (صفحات 3 الی 12)و فرم امضاها (صفحه 13)فایل دستورالعمل اجرایی مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی و ضمایم 1 الی 9 ؛
 • لطفاً جهت دستیابی به ضمایم 1 الی 9 به این ادرس https://researchvice.tbzmed.ac.ir/?pageid=149 مراجعه فرمایید:
       9. ارسال مدارک یاد شده در بند 8 پس از تأیید مدیر گروه به رئیس / معاون پژوهشی دانشکده
     10. ارسال مدارک پس از تأیید رئیس/ معاون پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
    11. کنترل مدارک توسط کارشناسان اداره پژوهش و ارسال به داوری [دو داور جهت ارزیابی علمی و دو داور جهت ارزیابی اخلاقی  (در سوژه‌های انسانی)]
     12. دریافت نتیجه داوری و تنظیم پیش نویس نامه با عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
     13. امضای نامه توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و ارسال از طریق دبیرخانه


- فرمهای مربوط به مراحل اخذ کد اخلاقی

1- فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی 

2- فرم رضایت آگاهانه

3- فرم متن مصوب کمیته اخلاقی