سه شنبه 30 مرداد 1397 _ 10 ذو الحجة 1439 _ 21 اوت 2018
فارسی | English
  اعتبار پژوهشي (گرنت)

آئين نامه اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هيات علمي از سال نود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود.