دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  شركت در همايش‌هاي خارجي

دستورالعمل شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور اعضای هیات علمی

به استحضار مي‌رساند، درخواست شركت در همايش‌هاي خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه، با توجه به زمان‌بر بودن مراحل بررسي، طرح در شورا (بعضي هفته‌ها شوراي پژوهش و فناوري تشكيل نمي‌شود)، مرحله استعلام از اداره حراست (حداقل بيست روز)، صدور حكم ماموريت، پرداخت علي‌الحساب و ... بايستي حداقل يك ماه قبل از زمان برگزاري همايش به مديريت امور پژوهشي واصل گردد.

تبصره - شرکت در همایش های خارج از کشور برای بار دوم در يكسال با رعایت دستورالعمل اجرايي شركت در  همايش‌هاي علمي خارج از كشور معاونت پژوهش و فناوری از محل اعتبار پژوهشی خود تا سقف مذکور در بند 6 ماده 4 آیین نامه گرنت، امکان پذیر می باشد

مراحل درخواست سفر:
1. درخواست شرکت در کنفرانس از طریق سامانه ژیرو
2. دريافت و دانلود فرم درخواست سفر اعضاي هيات علمي براي شركت در مجامع بين‌المللي از وب سایت مدیریت امور پژوهشی و تكميل اطلاعات درخواستی و پيوست آن در قسمت مستندات شرکت در کنفرانس
3. تاييد گروه آموزشي و ثبت بند و صورتجلسه مرتبط و ارسال به دانشكده از طریق سامانه ژیرو
4. تاييد دانشكده  و ثبت بند و صورتجلسه و ارسال آن به مديريت امور پژوهشي دانشگاه از طریق سامانه ژیرو
5. بررسي مدارك توسط كارشناس امور پژوهشي و ارسال به شوراي پژوهش و فناوري
6. تصويب در شورای پژوهش و فناوری و استعلام از اداره حراست دانشگاه
7. مراجعه به اداره حراست براي تكميل فرم‌هاي مربوطه توسط متقاضی
8. تنظیم نامه علي‌الحساب، حكم ماموريت و نامه ارزي (بعد از وصول نامه حراست محترم دانشگاه به مديريت امور پژوهشي)

لازم به ذکر است : در صورت نیاز به تهیه نامه سفارت، متقاضی باید از طریق اتوماسیون و درخواست کتبی به مدیریت روابط همکاریهای علمی بین المللی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعلام نماید.


مراحل لازم براي تسويه حساب:
1. دريافت و دانلود فرم گزارش علمي اعضاي هيات علمي از شركت در مجامع بين‌المللي از وب سایت مدیریت امور پژوهشی و تكميل اطلاعات درخواستی و پيوست آن در قسمت مستندات تسویه حساب کنفرانس

2. ارائه به رئيس يا معاون پژوهشي دانشكده
3. ارائه فرم مذكور به مديريت امور پژوهشي (همراه با مدارك مالي مرتبط، فيش خروج از كشور، پاسپورت، اصل گواهي واريز مبلغ ثبت‌نام، اصل گواهي ارائه مقاله و ...)
4. بررسي مدارك و معرفي به امور مالي دانشگاه براي تسويه حساب نهايي