دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  شركت در همايش‌هاي داخلي

شرکت اعضای هیئت علمی در کنفرانس های داخلی

هر عضو هیأت علمی سالانه دوبار می تواند از محل اعتبار پژوهشی خود در کنفرانسهای داخل کشور شرکت نماید .

مبلغ قابل پرداخت برای کنفرانسهای منطقه‌ای استانی و ملی : 2،500،000 (دومیلیون و پانصد هزار) ریال و برای کنفرانسهای در سطح بین المللی ، 3،500،000 (سه میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد .

اعضای هیأت علمی که دارای قرارداد اعتبار پژوهشی نمی باشند طبق روال سالهای قبل می توانند دوبار در کنفرانسهای داخل کشور شرکت نمایند .

 

مراحل مربوط به قبل از شرکت در کنفرانس :

تکمیل فرم 1 و امضای گروه و دانشکده
بررسی توسط کارشناس مربوطه

صدور حکم ماموریت


مراحل مربوط به بعد از شرکت در کنفرانس :

تکمیل فرم 2 مربوط به تسویه   حساب
ارائه مدارک مربوط به شرکت در همایش، گواهی ارائه مقاله ، فیش ثبت نام، لاشه بلیط رفت و برگشت
تنظیم نامه پرداخت

 

فرم 1- تقاضای شرکت در همایشهای داخلی