دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  حمايت از رساله و پايان‌نامه

فرم پرداخت هزینه های تایپ و تکثیر پروژه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون ارائه فاکتور

مراحل درخواست و دریافت هزینه :
1. دانلود فرم از سایت مدیریت امور پژوهشی
2. تکمیل فرم به صورت کامل و تایید استاد راهنمای مربوطه. لازم به ذکر است شماره حساب قید شده در فرم باید متعلق به خود دانشجو باید باشد.
3. ضمیمه نمودن کپی قرارداد اعتبار پژوهشی (گرنت) استاد راهنمای مربوطه
4. تحویل فرم و مدارک پیوست (کپی قرارداد فوق الذکر)، به اداره امور پژوهشی