جمعه 1 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
فارسی | English
  كارشناسان مديريت امور پژوهشي دانشگاه


معصومه امانی - کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی

==============================


مهندس معصومه خشای - کارشناس امور پژوهشی و مدیر سامانه ژیرو

====================================