پنجشنبه 22 آذر 1397 _ 06 ربيع الثاني 1440 _ 13 دسامبر 2018
فارسی | English
  كارشناسان مديريت امور پژوهشي دانشگاه


معصومه امانی - کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی

==============================


مهندس معصومه خشای - کارشناس امور پژوهشی و مدیر سامانه ژیرو

====================================