چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 _ 17 شوال 1443 _ 18 مه 2022
فارسی | English
 
 
  مديريت امور پژوهشي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 

مديريت امور پژوهشي دانشگاه

اهم وظايف مديريت امور پژوهشي دانشگاه:

- اداره امور جاري پژوهشي دانشگاه و اجرای قراردادهای مختلف پژوهشی (طرحهای پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی)
- تهيه پيش نويس‌ آئين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي بمنظور طرح در شوراي پژوهشي
- تنظيم جلسات و دستور جلسات شوراي پژوهشي
- پذيرش درخواست هاي پژوهشي اعضاي هيآت علمي دانشگاه و بررسي آنها قبل از طرح در شوراي پژوهشي و تهيه صورتجلسه
دریافت پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تصویب شده در دانشکده ها، طرح آنها در شورای پژوهشی  و اقدام جهت عقد قرارداد 
- ابلاغ صورتجلسات پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي
- برنامه ريزي سالانه پژوهشي و پيش بيني اعتبارات پژوهشي 
- امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
- امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات داخلی و خارجی
- امور مربوط به شرکت در سمینارهای داخل کشور  و همایشهای بین المللی خارج از کشور
- امور مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال از میان اعضای هیئت علمی
- امور مربوط به نشریات علمی و تخصصی دانشگاه